Ubezpieczenie kredytu- jak nie dać nabić się w butelkę

rola ubezpieczenia kredytowego

Koszty ubezpieczenia kredytu mogą znacznie obciążyć domowy budżet, jednak często są wymaganym zabezpieczeniem dla banku. Wraz ze wzrostem świadomości ubezpieczeniowej społeczeństwa rośnie liczba osób decydujących się dobrowolnie na taką ochronę.

Wiele cennych wskazówek dotyczących ubezpieczeń kredytów można znaleźć na stronie http://ubezpieczeniekredytowe.pl/. Na co zatem zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy, aby ubezpieczenie spełniało swoją funkcję a nie było tylko zbędnym wydatkiem? Poniższy artykuł przedstawia najważniejsze zasady.

Zasada 1: Rozważ, czy ubezpieczenie kredytu jest naprawdę potrzebne

Jeżeli ubezpieczenie nie jest wymogiem banku, w którym bierzemy kredyt, zastanówmy się czy jest ono nam niezbędne. Podstawowym kryterium powinien być fakt, czy bez takiego produktu jesteśmy w stanie bez większych problemów dać sobie radę w trudnych chwilach. Nikt z reguły nie ubezpiecza pożyczki na 400 zł, gdyż koszty takiej ochrony znacznie przewyższają jej wysokość. Poza tym udźwignięcie takiego długu nie jest trudne.

Zasada 2: Czytaj ogólne warunki ubezpieczenia kredytu

Podstawą zawierania każdej umowy jest jej dokładne przeczytanie i wyjaśnienie trudnych do zrozumienia zagadnień. Nie bójmy się pytać, w końcu leży to w naszym interesie. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące ubezpieczenia kredytu zawierają ogólne warunki ubezpieczenia (OWU), które są integralną częścią umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ubezpieczyciel zobowiązany jest do dostarczenia nam ich przed podpisaniem umowy, tak abyśmy mogli się z nimi zapoznać. W OWU zawarte są wszystkie informacje dotyczące zakresu, wyłączeń oraz karencji. Przedstawia także sposób rozwiązywania umowy, a także długość dopuszczalnego czasu na zgłoszenie szkody. Mówi o tym, co tak naprawdę jest chronione, wyjaśnia podstawowe pojęcia , np. czy ubezpieczenie obejmuje wszystkie budynki na posesji, czy tylko te na trwale związane z gruntem. Nie powinna zniechęcać nas długość tego dokumentu (zawiera on przeważnie kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt stron), gdyż jego dokładne przeczytanie uchroni nas od podpisania bezwartościowej umowy.

Zasada 3: Zwracaj uwagę na zakres, wyłączenia i karencje umowy ubezpieczenia kredytu

Im większy zakres ochrony, tym dla ubezpieczonego lepiej. Jednak tylko pod warunkiem, że OWU nie będzie jednocześnie zawierało pokaźnej listy wyłączeń (sytuacji, w których zakład ubezpieczeń nie zapłaci). Okresy karencji to czas, w którym zakład ubezpieczeń pomimo zajścia ubezpieczonego zdarzenia nie zapłaci. Przykładem może być tutaj ubezpieczenie od utraty pracy z 60-dniowym okresem karencji. Jeżeli w takim wypadku utracimy pracę po 20 dniach od daty zawarcia umowy, zakład nie wypłaci odszkodowania. Jest to zabezpieczenie instytucji przed osobami próbującymi wyłudzić odszkodowanie za zdarzenie już powstałe.

Zasada 4: Wybierz odpowiednią instytucję ubezpieczającą

Banki często oferują umowy ubezpieczeń w swoich placówkach. Jest to bardzo wygodna opcja, jednak często nieopłacalna. Chroniony jest wówczas w szczególności interes instytucji a nie ubezpieczonego. Zazwyczaj takie ubezpieczenia kredytów są droższe od tych oferowanych w zakładach ubezpieczeń. Rozejrzyjmy się zatem za dobrą ofertą. Oczywiście zawsze istnieje opcja wykupienia pakietu rozszerzonego lub na wyższą kwotę ubezpieczenia.

Jeżeli banki wymagają zawarcia umowy ubezpieczenia, a my nie chcemy jej zawierać w tej instytucji finansowej, sprawdźmy jakie obostrzenia musi spełniać nasza ochrona. Dla przykładu ubezpieczenie nieruchomości według banku powinno zawierać ochronę na wypadek powodzi. Podpisując produkt bez takiego zapisu możemy być pewni, że bank go odrzuci.

Zasada 5: Nie kieruj się ceną

Cena nie powinna być tutaj wyznacznikiem. Tanie ubezpieczenie, które przed niczym nie chroni w rzeczywistości jest zbędnym wydatkiem a nie oszczędnością. Oczywiście możliwe jest znalezienie dobrej ochrony w przystępnej cenie, lecz wymaga to poświęcenia czasu i zaangażowania.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.