Program 500 Plus – wsparcie dla rodziców

Jeszcze do niedawna Polska, pod względem polityki prorodzinnej, wypadała na tle innych krajów Unii Europejskiej bardzo słabo. Wszystko zmieniło się jednak po wejściu w życie programu Rodzina 500 Plus, który stanowi nieocenione wsparcie dla polskich rodzin.

Program 500 Plus

Z tego rządowego programu rodzice korzystają już prawie od dwóch lat. Przysługuje on na drugie i kolejne dziecko do 18 roku życia, bez spełniania kryteriów dochodowych. Jeżeli natomiast chcemy dostać świadczenie na pierwsze dziecko lub jedynaka, koniecznie jest spełnienie warunku, wynoszącego 800 zł netto na osobę, lub też 1200 zł, w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Jest to nieopodatkowane 500 zł na każde dziecko, co łącznie stanowi 6 tys. zł rocznie. Jak do tej pory, program przeszedł kilka mniejszych zmian, które jednak nie miały wpływu na główne jego założenia, którymi są przede wszystkim pomoc rodzinom wielodzietnym jak i zwiększenie dzietności w naszym kraju. Modyfikacje miały jedynie zapobiec nadużyciom osób, które nie są upoważnione do pobierania pieniędzy ze świadczenia. Zdarzało się bowiem, że niektórzy zwalniali się z pracy, po to, aby za jakiś czas zatrudnić się na gorszych warunkach.

Również na “celowniku” znalazły się osoby, które deklarują samotne wychowanie dzieci, a czasami jest to niezgodne z prawdą. Dlatego też od tego momentu, aby pobierać Rodzina 500 Plus trzeba mieć zasądzone alimenty.

Jakie są koszty programu 500 Plus?

Od początku jego istnienia przeznaczono na jego wypłaty już przeszło 33 mld zł. Jak do tej pory nie było problemów z płynnością wypłacanych pieniędzy. Na sam ten rok wygospodarowano z budżetu państwa 24,5 mld zł. Ile natomiast kosztuje nas funkcjonowanie i promocja programu?

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2017 roku, na samą obsługę programu wydano ponad 400 mln zł. Natomiast promocja 500 Plus kosztowała polskiego obywatela blisko 3 mln zł.

Jak złożyć wniosek o 500 Plus?

Wniosek o przyznanie świadczenia 500 Plus możemy złożyć zarówno w gminie, w której mieszkamy, przez Pocztę Polską, jak i on – line. W przypadku tej ostatniej formy składania dokumentów, mamy do wyboru portal empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczną.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.