Kredyt z poręczycielem – na jakich warunkach?

omawianie warunków kredytu z poręczycielem

Posiadanie niskiej zdolności kredytowej może przekreślić nasze szanse na otrzymanie kredytu. Jednak jednym ze sposobów na rozwiązanie tego problemu jest kredyt z poręczycielem. Na co zwrócić uwagę decydując się niego? Kto może zostać poręczycielem? Jakie ma on prawa i obowiązki? O tym w artykule.

Poręczyciel – kto może nim zostać?

W przypadku posiadania niskiej zdolności kredytowej lub jej braku, najlepszym i często jedynym rozwiązaniem będzie kredyt z poręczycielem. Poręczyciel, czyli żyrant, to osoba, która w umowie z bankiem deklaruje uregulowanie zobowiązania w sytuacji, gdy kredytobiorca przestanie je spłacać. Oznacza to, że jeżeli dłużnik nie będzie spłacał kredytu, to obowiązek ten przechodzi na poręczyciela.

Nie każdy będzie idealnym kandydatem na poręczyciela. Aby móc poręczyć zobowiązanie żyrant musi wykazać się odpowiednią zdolność kredytową. Bank oceni jego możliwość do spłaty kredytu wraz odsetkami, w terminie określonym w umowie, w taki sam sposób jak w przypadku kredytobiorcy. Ponadto, przeciwko żyrantowi nie może toczyć się postępowanie sądowe lub egzekucyjne.

Jak sprawdzić, czy dana osoba nadaje się na żyranta? Najlepszym sposobem będzie zweryfikowanie jej zdolności kredytowej, a dokładniej czynników na nią wpływających. Do nich zaliczamy, między innymi:

  • wysokość miesięcznych wydatków,
  • wysokość i regularność uzyskiwanych dochodów,
  • aktualne zadłużenie,
  • wiek, stan cywilny, i wykształcenie potencjalnego poręczyciela,
  • staż pracy oraz wykonywany zawód,
  • historia kredytowa (dane zgromadzone w bazie BIK z ostatnich 5 lat).

Samodzielna ocena zdolności kredytowej innej osoby może nie być łatwa, dlatego też warto rozważyć skorzystanie np. z kalkulatora zdolności kredytowej.

Ponadto, przy zobowiązaniu wieloletnim powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, na wiek żyranta. Musi on mieć minimum 18 lat, natomiast maksymalna granica wieku jest ustalana przez bank i może ona wynosić np. 65 lat. Jest ona związana z tym, że wybrana osoba będzie musiała ręczyć kredyt przez cały jego okres kredytowania.

Należy podkreślić, że poręczenie kredytu ma zły wpływ na zdolność kredytową. W przypadku, gdy żyrant będzie starał się o kredyt, to bank potraktuje poręczone zobowiązanie, jako jego własne.

Poręczyciel – prawa i obowiązki

Osoba, która poręcza kredyt, zarówno ma swoje prawa, jak i obowiązki. Reguluje je Kodeks Cywilny. Obowiązkiem poręczyciela jest przede wszystkim spłata kredytu bankowi w momencie, gdy główny kredytobiorca przestanie go spłacać. Warto zaznaczyć, że jeżeli dłużnik spóźnia się ze spłatą kredytu, to bank ma obowiązek powiadomienia o tym żyranta.

Poręczyciel ma prawo określić warunki w umowie, takie jak kwota zobowiązania, za którą odpowiada, okoliczności spłaty długu, czas, w jakim obowiązuje poręczenie, a także obowiązek przekazywania informacji o harmonogramie spłaty przez bank i/lub kredytobiorcę. Co więcej, warto wynegocjować z kredytodawcą możliwość spłaty długu bez dodatkowych należności, np. karnych odsetek.
Dzięki prawie do informacji o stanie spłaty kredytu, żyrant może reagować na niepokojące sygnały ze strony kredytobiorcy. Przykładową okolicznością spłaty długu może być sytuacja, gdy bank wyczerpie wszystkie możliwości jego ściągnięcia od kredytobiorcy.

Jeżeli w umowie nie zostało inaczej określone, to poręczyciel jest odpowiedzialny, jak dłużnik solidarny. Oznacza to, że gdy wystąpią opóźnienia w spłacie kredytu, kredytodawca może dochodzić roszczeń zarówno od kredytobiorcy, jak i poręczyciela.

Poręczyciel, spłacając zobowiązanie za głównego kredytobiorcę, ma takie same prawa jak bank. Zatem może on domagać się od dłużnika potrącenia wierzytelności, a więc zwrotu pieniędzy, które przeznaczył na uregulowanie długu. Warto też pamiętać, że jeżeli żyrant spłaci zaciągnięty kredyt hipoteczny, to z mocy prawa może on dokonać wpisu do hipoteki nieruchomości. W przypadku, gdy spłacił on tylko część kredytu, to hipoteka podlega podziałowi. Jednak pierwszeństwo przysługuje hipotece wierzyciela.

Kredyt z poręczycielem – na co zwrócić uwagę?

Na kredyt z poręczycielem decydujemy się zazwyczaj wtedy, gdy brakuje nam zdolności kredytowej lub jest ona niska. W takim wypadku, bank wymaga zdolności kredytowej od poręczyciela określonego w umowie. Dzięki temu, w razie niewypłacalności kredytobiorcy, ma on zapewnioną osobę, od której może w łatwy sposób odzyskać swoje należności.

Kredytobiorca ma możliwość przedstawienia innej formy zabezpieczenia, jeżeli terminowo spłaca zobowiązanie. W takiej sytuacji bank może zwolnić żyranta z pełnienia jego obowiązków. Pamiętajmy jednak, że po podpisaniu umowy, poręczycieli trudno jest się z niej wycofać. Dlatego też powinien on dokładnie zapoznać się z jej warunkami, a także swoimi obowiązkami i prawami.

Należy pamiętać, że można poręczyć różne rodzaje kredytu, między innymi gotówkowy, mieszkaniowy czy hipoteczny. Jeżeli chodzi o kredyt hipoteczny, to poręczyciel musi mieć odpowiednio wysoki dochód i majątek będący jego zabezpieczeniem. Wynika to z dużej kwoty zobowiązania. Natomiast kredyt gotówkowy charakteryzuje się niższą sumą pieniędzy pożyczoną od banku.

Kredyt z poręczycielem – warto?

Kredyt z poręczycielem to dobre i często ostateczne rozwiązanie w przypadku, gdy mamy zbyt niską zdolność kredytową, aby samodzielnie go zaciągnąć. Jednak musimy wybrać odpowiednią osobę na poręczyciela. Powinna ona spełniać warunki określone przez bank, np. powinna posiadać wysoki dochód, nie posiadać innych zadłużeń, a jej wiek powinien być dopasowany do okresu kredytowania.
Warto zwrócić uwagę na to, że poręczyciel nie będzie miał możliwości zaciągnięcia innego zobowiązania, a ponadto zostanie obarczony stresem, związanym z ryzykiem braku spłaty przez kredytobiorcę.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.