Jak wybrać tani kredyt?

sposoby na wybór taniego kredytu

Decydując się na kredyt chcemy aby był on tani i nie obciążył za bardzo budżetu domowego. Aby podjąć dobra decyzję musimy poznać całkowity koszt kredytu. Chodzi w szczególności o odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże (jeżeli są znane kredytobiorcy) oraz koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do otrzymania kredytu.

Całkowity koszt kredytu

Definicję całkowitego kosztu kredytu zawiera art. 5 pkt 6 ustawy z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r. nr 126, poz. 715 ze zm.), która obowiązuje od 18 grudnia 2011 r. Rzeczywistą roczną stopę oprocentowania należy podawać zarówno w reklamach jak i w umowach. W razie przedterminowej spłaty całości kredytu konsumenckiego, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty za okres, o który skrócono czas obowiązywania umowy. Obniżka ma miejsce nawet wtedy, gdy konsument poniósł te wydatki przed datą spłaty. Tak wynika z art. 49 ust. 1 nowej ustawy.
Koszty kredytu składają się z następujących elementów:

Odsetki – podstawowy składnik pożyczki. Każdy bank ustala oprocentowanie kredytu w skali roku, a jego oficjalna wartość nie może przekroczyć czterokrotności stopy lombardowej ustalanej przez Narodowy Bank Polski.

Koszty dodatkowe – sumy które są indywidualne dla różnych banków. Może do nich należeć prowizja za przyznanie pożyczki, opłata przygotowawcza itd.

Koszty ubezpieczenia kredytu – jest składnikiem który nie występuję we wszystkich kredytach. Jego obecność zależy od ustaleń banku, ponieważ stanowi formę zabezpieczenia finansowego.

Patrząc na czynniki wpływające na koszt kredytu samodzielne porównanie ofert wydaje się być trudne. Dlatego też powstał wskaźnik RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania) aby móc szybko i łatwo porównać produkty oferowane przez banki. RRSO obejmuje całkowity koszt kredytu, wyrażony jako wartość procentowa. Im niższy jest ten wskaźnik tym nasz kredyt tańszy.

Czynniki wpływające na koszt kredytu

Na ogólny koszt kredytu wpływa kilka czynników. Jednym z podstawowych jest zabezpieczenie jakie mamy. Bank zwraca także szczególną uwagę na wiarygodność wnioskującego. Brane pod uwagę są tu źródła oraz wysokość dochodów, sposób zatrudnienia ale także historia kredytowa. Ponadto analizowane są także: cel pożyczki, kwota i czas na jaki pożyczamy pieniądze a także sytuacja gospodarcza w kraju.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.