Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

co to fundusz wsparcia kredytobiorcow

Problemy finansowe mogą spotkać każdego kredytobiorcę. Nawet bez żadnej jego winy. O pomoc można wtedy zwrócić się do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Kiedy można skorzystać z pomocy Funduszu?

Swoją działalność FWK rozpoczął 19 lutego 2016 r. To organizacja dysponująca środkami Banku Gospodarstwa Krajowego mająca na celu pomoc osobom fizycznym, które znalazły się w sytuacji finansowej, uniemożliwiającej spłatę rat kredytu mieszkaniowego.

Środki, jakimi dysponuje Fundusz pochodzą ze zwrotów wsparcia, dochodów z zainwestowania wolnych środków Funduszu, a przede wszystkim wpłat kredytodawców. Są one proporcjonalne do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla tych kredytobiorców, których termin zaległości w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni.

Za trudną sytuację finansową uznaje się moment, gdy kredytobiorca jest osobą bezrobotną, rata jego kredytu przekracza 60% osiąganych dochodów lub gdy dochód na członka rodziny wynosi mniej niż 634 zł po odliczeniu raty kredytu.

Co z kredytobiorcami RnS?

Problem ze spłatą kredytu może dotknąć nawet osoby, które skorzystały z dopłat programów mieszkaniowych, a zwłaszcza tych z programu Rodzina Swoim. Kredyty z rządową dopłatą udzielane do 2013 r. miały w większości o wiele większe marże niż obecnie. To, po ustaniu 8-letnich dopłat, może sprawić niemałe problemy ze spłatą rat.

Istnieje jednak sposób na poradzenie sobie z kłopotami, kiedy nie można liczyć na pomoc Funduszu lub gdy chcemy oszczędzić na spłacie zobowiązania. Refinansowanie – Rodzina na Swoim to nic innego niż przeniesienie kredytu do nowego banku na korzystniejszych warunkach spłaty. Wynikają one z niższej marży, a czasem też braku prowizji za udzielenie kredytu refinansowego.
Pomoc z Funduszu – niezbędne terminy, warunki wsparcia i spłaty pożyczki
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przejmuje obowiązek spłaty rat kredytu przez maksymalnie 18 miesięcy. Takie wsparcie pozwala kredytobiorcy znaleźć pracę lub inne rozwiązanie swoich problemów. Pomoc FWK może zostać wycofana, jeśli np. dochód na członka rodziny zwiększy się ponad wymaganą kwotę lub kredytobiorca znajdzie pracę.

Wniosek o wsparcie Funduszu z zawarciem w piśmie okoliczności utrudniających spłatę należy złożyć u kredytodawcy. Ten ma 30 dni na rozpatrzenie sprawy. Po spełnieniu warunków i podpisaniu przez kredytobiorcę umowy z BGK, ten przejmuje spłatę długu.
Warto wiedzieć, że pomoc należy zwrócić. Kwota, na którą można liczyć w ramach działania Funduszu to 1 500 zł miesięcznie, co w przeciągu półtora roku daje nam łączną kwotę bezodsetkowej pożyczki wartości 27 tysięcy zł.

Istotnym udogodnieniem jest to, że pożyczone środki należy zwracać dopiero po dwóch latach od zakończenia wsparcia. Okres spłaty może zostać wydłużony do 8 lat, co skutkuje zaledwie 280 zł miesięcznej raty. Jak widać, dogodne warunki spłaty są w dużym stopniu dostosowane do trudnego położenia kredytobiorcy.

Brak informacji przyczyną kłopotów kredytowych?

Mimo tego, z takiej pomocy wg danych BGK skorzystało tylko ponad 300 osób. Problemy ze spłatą ma z kolei aż ponad 60 tys. osób. Banki niechętnie informują swoich klientów o ostatniej desce pomocy, jaką jest pożyczka z FWK. Wiedza na temat takiego rozwiązania, jak i kredytów refinansowych powinna trafić do jak największej liczby osób. To niewątpliwie przyczyniłoby się do tego, że mniej kredytobiorców byłoby zagrożonych odebraniem spłacanej nieruchomości.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.