Czy państwo będzie mogło zrobić z PPK to samo co z OFE?

Pracownicze Plany Kapitałowe to najnowszy pomysł rządu, który ma uratować Polaków przed głodowymi emeryturami w przyszłości. Po doświadczeniach z OFE coraz więcej osób ma obawy, że jest to kolejny pomysł mający na celu wykorzystanie naszych pieniędzy na sfinansowanie dziury budżetowej. Czy PPK podzielą los OFE?

Czy różnią się PPK od OFE?

Na oficjalnej prezentacji Pracowniczych Planów Kapitałowych padło pytanie o możliwość przejęcia środków zgromadzonych w ramach programu przez państwo (jak było z OFE).
– To system absolutnie prywatny. Prywatność tych środków jest chroniona prawem jak inne formy oszczędności, tego nie trzeba zapisywać w ustawie. Jedyne ograniczenie dotyczy możliwości dysponowania tymi środkami. Wynika głównie z tego, że pojawiają się dopłaty z Funduszu Pracy, po to, by środki były przeznaczone na okres przebywania na emeryturze – takiej odpowiedzi udzielił Paweł Borys szef Polskiego Funduszu Rozwoju, który pracował nad ustawą PPK.

Należy także zwrócić uwagę, że składki odprowadzane do OFE stanowiły część składki na ubezpieczenie emerytalne. Jak wszyscy wiemy składka na ubezpieczenia społeczne (w tym emerytalne) jest obowiązkowa. W przypadku Otwartych Funduszy Emerytalnych w ustawach pojawiał się zapis, że jest to element systemu ubezpieczeń społecznych. I właśnie na tej podstawie Trybunał Konstytucyjny lata temu zdecydował, że te pieniądze są środkami publicznymi.

Zupełnie inaczej jest w przypadku PPK. Wszystkie składki są dobrowolne i pochodzą z własnych środków (zarówno pracodawcy jak i pracownika). Konstrukcja prawna programu jest zbliżona do IKE czy IKZE, gdzie zgromadzone środki należą do osoby oszczędzającej, nie do państwa. PPK zaliczany będzie do trzeciego filaru systemu emerytalnego jednak dobrowolność, prywatny charakter, brak zapisu w ustawie, że jest to element z zakresu ubezpieczeń społecznych powoduję, że nie będzie można zgromadzone pieniądze nie będą mogły być potraktowane jako środki publiczne (jak było w przypadku OFE).

PPK zapewni nam godne emerytury?

Założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych były zaczerpnięte z brytyjskiego systemu emerytalnego. W tej chwili wydaję się, że system może się sprawdzić. Fakt, iż część składek będzie opłacanych przez pracodawcę może pozytywnie wpłynąć także traktowanie pracowników. Zakłady pracy będą miały możliwość konkurowania między sobą aby przyciągnąć pracownika.

Pamiętajmy także, że w razie choroby lub zakupu mieszkania będziemy mogli wypłacić 25 proc. zgromadzonych środków na PPK. Ustawodawca zakłada, że wypłata nastąpi po ukończeniu 60-tego roku życia. Wówczas 25 proc. otrzymamy jednorazowo a pozostałą część w ratach przez minimum 10 lat. Owszem, istnieje możliwość wcześniejszego zrezygnowania i wypłata środków ale zmuszeni będziemy wówczas zwrócić premie otrzymane od państwa oraz zapłacić podatek Belki i podatek dochodowy od składek opłacanych przez pracodawcę. Natomiast w przypadku wcześniejszej śmierci zaoszczędzone pieniądze będą dziedziczone.

W tej chwili można powiedzieć, że jest to jedno z najlepszych rozwiązań w ciągu ostatnich lat. Czas pokaże czy się u nas sprawdzi. Zobacz więcej o PPK: http://pracowniczeplanykapitalowe.org.pl/.


Dodaj komentarz do Marceli Anuluj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.