Czy oferty kredytu hipotecznego MdM się różnią?

kredyt na dom z mdm

Dofinansowanie z programu Mieszkanie dla Młodych może w znaczny sposób obniżyć koszty kredytowania, nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych. Czy same oferty banków mają wpływ na ostateczne koszty?

Zacznijmy od tego, że dopłata rządowa w ramach programu mieszkaniowego uruchomionego w roku 2014 polega na wsparciu wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Uzależniona jest od ściśle określonych przeliczników i limitów ustalanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego co pół roku. Mają one jednak związek jedynie z wielkością domu/mieszkania i lokalizacją nieruchomości, o których powiemy nieco dalej. Warunki kredytu zależne są tylko i wyłącznie od samych kredytodawców. Z tego względu wielkość kosztów kredytu hipotecznego jak najbardziej może się pomiędzy bankami biorącymi udział w programie różnić.

Kto może starać się o kredyt hipoteczny z MdM?

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby do 35. roku życia, (za wyjątkiem małżeństw – tutaj jeden małżonek nie może mieć ukończonych 36 lat), które nie posiadają własnego mieszkania. Spełniając te warunki, mogą wziąć kredyt hipoteczny z minimalnym 15-letnim okresem spłaty i na kwotę stanowiącą min. 50% wartości nabywanej nieruchomości. Wtedy, niezależnie od rynku, na którym jest nabywany (pierwotnym lub wtórnym), przy spełnieniu warunków dotyczących metrażu mieszkania mają szanse na uzyskanie dopłaty państwowej MdM. Ograniczenia, powyżej których dopłata nie jest możliwa sięgają 75 m2 dla mieszkania, 100 m2 dla domu i ulegają zwiększeniu o 10 metrów w przypadku osób posiadających co najmniej trójkę dzieci.

Wysokość dofinansowania – punkt stały dla wszystkich ofert kredytowych

Wysokość dopłaty, jaką uzyska przyszły beneficjent programu obliczana jest wg wartości odtworzeniowej metra kwadratowego mieszkania. Cenę za metr kwadratowy oblicza się na podstawie wskaźnika średnich kosztów budowy dla danego województwa i miasta wojewódzkiego, ogłaszanych raz na pół roku przez wojewodę. Wskaźnik ten mnoży się przez procent ustalony dla poszczególnych grup beneficjentów.
Jest to:

  • 10% dla singli i osób bezdzietnych
  • 15% dla osób z jednym dzieckiem
  • 20% dla osób z dwójką pociech
  • 30% dla osób z trojgiem lub większą liczbą dzieci.

Ponadto, gdy kredytobiorcy w ciągu 5 lat urodzi się trzecie lub kolejne dziecko przysługuje mu dodatkowe 5% rządowej dopłaty. W poznaniu dokładnej wartości dofinansowania pomoże kalkulator MdM – MieszkanieDM.pl. Tam oprócz dokładnej wartości sumy, jaką możemy oszczędzić, znajdziemy też szczegółowe warunki programu i informacje na jego temat.

Dalej dużo do zyskania w ramach Mieszkania dla Młodych

Jak więc widzimy, wysokość wsparcia nie zależy od atrakcyjności warunków danej oferty kredytowej. Jednak to właśnie te warunki sprawią, że oszczędzimy nie tylko na ewentualnym dofinansowaniu, ale i dzięki niskiej marży i prowizji, jaką dla kredytu MdM ustali określony bank. A udział w programie, w którym beneficjenci w ostatniej puli programu z wypłatą środków w 2018 r. otrzymają ok. 381 mln zł, bierze aż 14 instytucji.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie widoczny.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.